HUISREGELS

Massage praktijk Triple A vindt het erg belangrijk dat de bezoeken op een verantwoorde manier hulp bieden of ontspannend zijn. Daarom hieronder wat algemene informatie, adviezen en regels.

 1. Hygiëne staat hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat je vlak voor de massage hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.

 2. Massagepraktijk Triple A  behoudt zich het recht om een cliënt te weigeren indien deze niet voldoen aan een goede hygiene of onder invloed zijn van geestverruimende middelen.

 3. Voor aanvang van uw eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.

 4. Je dient ongeveer 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo kan de massagebehandeling op tijd starten en kunnen afspraken na jou ook op tijd beginnen.

 5. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage via het intakeformulier mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

 6. Massagepraktijk Triple A  is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 7. Al uw persoonlijke en medische gegevens zullen nooit verstrekt aan derden, zonder uw schriftelijke toestemming.

 8. Bij Massage praktijk Triple A kunnen zowel vrouwen als mannen terecht voor een respectvolle behandeling. Om misverstanden te voorkomen bespreken we vooraf wat en hoe gemasseerd zal worden. Ook tijdens de massage kun je aangeven of een en ander aan de verwachtingen voldoet.

 9. U kunt uw afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 24 uur voor de gereserveerde tijd. Uiteraard wordt het op prijs gesteld als u uw reservering ruim van te voren annuleert i.v.m. de planning. Wilt u de afspraak binnen 24 uur voor de gereserveerde tijd nog afbellen, verzetten of komt u niet op de afspraak, dan worden de kosten van de gemaakte afspraak in rekening gebracht.

 10. De geldigheid van de cadeaubon is 6 (zes) maanden na uitgifte. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

 11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld (in vliegtuigmodus) te zijn tijdens de behandeling.

 12. Elke behandeling dient na afloop contant of via pin, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend.

 13. Sommige mensen associëren massage met erotiek. Dit is soms aanleiding voor vervelende misverstanden. Daarom moeten wij toch expliciet vermelden: een erotische massage is absoluut niet mogelijk!.