Contra Indicatie?

€ 0,00

contra-indicaties bij massage

 

Een sportmasseur voert een massage uit op een gezond lichaam. De massage heeft tot doel de gezondheid te bevorderen. Er mag geen massage worden uitgevoerd wanneer er afwijkingen of aandoeningen geconstateerd worden. De indicatie om te mogen masseren is afhankelijk van de aanwezige contra-indicaties. Contra-indicaties wil zeggen: Er zijn omstandigheden waardoor de massage niet mag plaatsvinden. Soms kan een massage worden aangepast, rekening houdend met de omstandigheden.

 

Absoluut in het geheel niet: 
•         bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen
•         ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk

•         teveel pijn en vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels
•         besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering
•         koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren

•         infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen
•         steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar

 

Absoluut plaatselijk niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel:
•         acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling
•         ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding
•         verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak

 

Relatief algeheel of plaatselijk wel, maar per persoon en situatie aangepast qua tijdsduur, lighouding, gebruikte technieken, snelheid en ritme techniekuitvoering en vooral druk.
Oftewel voorzichtigheid geboden bij: 
•         hoge en lage bloeddruk
•         trombose en gebruik van bloedverdunners

•         bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheporose, artritis
•         bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen 

          beinvloeden
        herstelperiode na een operatie of ziektebeeld
•         lichte vaataandoeningen

         Bij spataderen: geen beenmassage
         Bij zwangerschap: geen rug en buikmassage

 

Tesamen kijken we, afhankelijk van eventuele contra-indicaties, naar de voor u optimale massagevorm op dat moment.

Bij twijfel verwijs ik u door naar uw huisarts, want uw veiligheid staat voorop.