Welkom » Triple A Bedrijfsmassages

Bedrijfsmassages, goed voor u en uw werknemers

Veel werkgevers bieden deze mogelijkheid aan hun personeel in het kader van een gezonde werkomgeving. Door aandacht te geven aan het welzijn van werknemers verlaagt u arbeidsgerelateerde klachten, verhoogt u de werkvreugde en daarmee de productiviteit van uw personeel.

Stoelmassages in uw bedrijf zijn zeer laagdrempelig. Een stoelmassage wordt gewoon gekleed gegeven, richt zich vooral op nek en schouders en zorgt ervoor dat werknemers zich in 15 tot 30 minuten verkwikt, ontspannen en vitaal voelen. Een sessie van drie stoelmassages kost uw bedrijf tot € 50 ex.btw per uur. Als u meerdere sessies per maand wilt boeken, zijn scherpe prijsafspraken bespreekbaar. Stoelmassages komen bovendien in aanmerking voor zeer aantrekkelijke fiscale voordelen. Neem vrijblijvend contact op voor informatie of voor een kosteloze proefsessie bij u op de zaak!

Feesten, congressen en evenementen

Denk ook eens aan het inhuren van een masseur op borrels, feesten, congressen en evenementen, als welkome aanvulling op een actief of juist inhoudelijk programma. Als u meer masseurs tegelijk nodig hebt, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Gratis proefsessie!

Nog niet helemaal overtuigd? Ik kom graag bij u langs op de zaak voor een gratis en vrijblijvende proefsessie voor u en/of uw collega’s. Zo kunt u aan den lijve ondervinden of het u bevalt of niet. Neem contact op en ik kom bij u langs!

Voordelen van bedrijfsmassages

Waarom zou u stoelmassages aanbieden aan uw werknemers? Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen:

Voor werkgevers:

 • Een stimulans voor goede en gezonde bedrijfsprestaties
 • Aantoonbaar minder en korter verzuim
 • Ontspannen en positieve werknemers die een goede werksfeer verspreiden.
 • Een erkende ARBO maatregel met fiscale voordelen.
 • Preventie van werkgerelateerde klachten.
 • Een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Fiscaal voordeel

Voor werknemers:

 • Een vast en welkom pauzemoment met een ontspannende en stimulerende massage.
 • Door het breken van de dag beter kunnen hanteren van de werkdruk.
 • Tijdens de massage de ruimte voor een vertrouwelijk gesprek, met adviezen over gezondheid, werkdruk en werkhouding.
 • Meer bewustzijn over werkhouding en lichaam, wat klachten kan voorkomen.
 • Minder stress en een verbeterde concentratie
 • Meer energie en een betere werksfeer.
 • Preventie van werkgerelateerde klachten.

Fiscale voordelen van bedrijfsmassage

De overheid stimuleert werkgevers om een gezonde werkplek in te richten en doet dat met bepaalde belastingvoordelen. Bedrijfsmassages worden daarin gezien als een arbo-voorziening en kunnen daarom onbelast worden aangeboden. Dit levert aanmerkelijk lagere kosten op voor bedrijven. Als u bedrijfsmassages wilt aanbieden aan uw werknemers zonder hen daarbij om een bijdrage te vragen, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Massages opnemen in de werkkostenregeling

Per 1-1-2015 is het verplicht om vergoedingen aan werknemers op te nemen in de werkkostenregeling. Dit behelst alle vergoedingen die een werknemer tijdens zijn werk maakt, van reiskosten, parkeergeld en maaltijden tot personeelsfeestjes en telefoons of laptops van de zaak (die ook privé gebruikt worden). Bedrijfsmassages kunnen hieronder vallen, maar aangezien werkgevers slechts 1,2% van de loonkosten onbelast mogen inzetten (hierna wordt er 80% belasting over betaald), kan het verstandiger zijn om deze regeling voor andere zaken in te zetten. Beter is het om de bedrijfsmassages te laten vallen onder de nihilwaardering van het arbo-plan.

2. Massages opnemen in het arbo-plan

Wanneer u een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, zie www.rie.nl) hebt gedaan, kunt u ervoor kiezen om bedrijfsmassages op te nemen in het arbo-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten en ziekteverzuim. Bedrijfsmassage vallen daarin onder de nihilwaardering, net als bijvoorbeeld de veiligheidsbril, de (vaste) computer en de telefoon, het arbeidsgeneeskundig onderzoek en inentingen. Hierdoor kunt u onbeperkt en onbelast massages opvoeren als bedrijfskosten. De BTW die ervoor gerekend wordt kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden die voor het bovenstaande gelden zijn:

 • U hebt als werkgever een arboplan
 • De massages maken in redelijkheid deel uit van dit plan
 • De massages worden tijdens werktijd gegeven en er wordt geen bijdrage gevraagd van de werknemer.
 • De duur en de frequentie van de massages geschieden naar redelijkheid
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé besparing voor de werknemer

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeft het arbo-plan niet door een externe deskundige worden beoordeeld. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst. Neem vrijblijvend contact op